Преводи и ЛегализацияАпостил и Редакция

Устни преводи

PREVODACH.ORG предлага следните устни преводачески услуги:

  • Преводи при съдебни заседания;
  • Съпровождане на частни лица и делегации;
  • Устни преводи по време на преговори, семинари, конференции и бизнес срещи;
  • Придружаване и асистиране при пътуване;
  • Изповядване на сделки пред нотариус или други институции;

При необходимост от извършване на устен превод, важно условие е да направите запитването си и съответно да потвърдите ангажимента поне два дни преди датата, за която е планирано даденото мероприятие, като предоставите предварителна информация относно темата, спецификата и при възможност да осигурите допълнителни работни материали, улесняващи значително подготовката на преводача при изпълнение на услугата.

Устните преводи се класифицират по цена, както следва:
ПЪРВА и ВТОРА ГРУПА (английски, немски, френски, руски, испански, италиански) и ТРЕТА И ЧЕТВЪРРТА ГРУПА (гръцки, турски, румънски, чешки, полски, сърбо-хърватски и словашки), като заявката за преводач трябва да бъде подадена най-късно от предишния работен ден.

  • Цената за ПЪРВА ГРУПА езици е 38* лева на час.
  • Цената за ВТОРА ГРУПА езици е 45* лева на час.

Отчитат се часовете на ангажираност на преводача със съответния клиент и/или поръчка, а не часовете на превод!

* Цените са базови. При организиране на устен превод за същия ден цената се увеличава между 20% и 50%.